Record details

Title
    Crystal structure of vanadite: Refinement of anisotropic displacement parameters
Author
    Císařová, I.
    Haloda, J.
    Laufek, F.
    Skála, Roman
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Journal of the Czech Geological Society/Časopis České geologické společnosti
Vol./nr.
    Roč. 51, 3-4
Pages
    s. 271-275
Year
    2006
Notes
    Překlad názvu: Krystalová struktura vanaditu: zpřesnění anizotropních teplotních parametrů
    Rozsah: 5 s. : WWW
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    anisotropic displacement parameter
    crystal structure
    single-crystal X-ray refinement
    vanadinite
Keyword
    Anisotropic
    Crystal
    Displacement
    Parameters
    Refinement
    Structure
    Vanadite
Abstract (in czech)
   Krystalová struktura minerálu vanaditu, Pb5(VO4)3Cl, z lokality Mibladén, Maroko, byla zpřesněna z monokrystalových rtg difrakčních dat. Plně anizotropní zpřesnění krystalové struktury bylo provedeno v hexagonální prostorové grupě P63/m, mřížkové parametry (v nm) a = 1.02990(2), c = 0.73080(1), V = 0.67130(2), Z = 2, s R faktorem 0.0197. odchylky bond valencí od ideálních hodnot pro kationty jsou v případě plně anizotropního zpřesnění struktury menší než při zpřesnění izotropním.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012