Record details

Title
    Crystallization sequences in matte and speiss from primary lead metallurgy
Statement of responsibility
    Vojtěch Ettler, Zdeněk Johan, Petr Bezdička, Milan Drábek, Ondřej Šebek
Author
    Bezdička, Petr
    Drábek, Milan, 1946-
    Ettler, Vojtěch, 1974-
    Johan, Zdeněk, 1935-
    Šebek, Ondřej
Language
    anglicky
Source title - serial
    European journal of mineralogy
Vol./nr.
    Vol. 21, no. 4
Pages
    p. 837-854
Year
    2009
Notes
    3 pl., 2 diagr., 6 tab.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Eur. J. Mineral.
Classfication no.
    549
    553.2
Conspectus category
    549
    553
    669
Subject group
    antimon
    arzén
    cín
    difrakce rentgenová
    fázová rovnováha
    krystalizace
    měď
    metalogeneze
    metalurgie
    mineralogie technická
    nikl
    olovo
    studie experimentální
    sulfidy
    tavenina
    vysoká teplota
Geographical name
    Čechy (Česko)
    Příbram (Česko)
Keyword
    Crystallization
    Lead
    Matte
    Metallurgy
    Primary
    Sequences
    Speiss
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    21. 10. 2009
Import date
    8. 8. 2012