Record details

Title
    Crystallography of the Sb-Te-Ni system
Author
    Císařová, I.
    Drábek, M.
    Laufek, F.
    Skála, Roman
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Materials Structure in Chemistry, Biology, Physics and Technology
Vol./nr.
    Roč. 12, č. 2
Pages
    s. 153-154
Year
    2005
Notes
    Projekt: 43-203391, GAUK, CZ
    Překlad názvu: Krystalografie soustavy Sb-Te-Ni
    Rozsah: 2 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    antimony
    crystallography
    tellurium
Keyword
    Crystallography
    Sb-Te-Ni
    System
Abstract (in czech)
   Je diskutována krystalová struktura možných analogů nepojmenované přírodní Ni-Sb-Te fáze, nalezené na Cu-Ni ložisku Kunratice.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012