Record details

Title
    Cu-Mo-ložisko Vidly, Hrubý Jeseník
Statement of responsibility
    Jaroslav Aichler, Jiří Dohnal, Milan Fišera, Marta Chlupáčová, Jaromír Jedlička, Lukáš Křesina, Milan Kvaček, František Patočka
Other titles
    The Cu-Mo ore deposit Vidly, the Hrubý Jeseník Mts. Czechoslovakia
Author
    Aichler, Jaroslav, 1955-2008
    Chlupáčová, Marta
    Dohnal, Jiří
    Fišera, Milan, 1937-
    Jedlička, Jaromír
    Křesina, Lukáš
    Kvaček, Milan, 1930-1993
    Patočka, František
Language
    česky
Source title - serial
    Sborník geologických věd. Ložisková geologie, mineralogie
Vol./nr.
    Roč. 29
Pages
    s. 109-140
Year
    1990
Notes
    Zkr. název ser.: Sbor. geol. Věd, ložisk. Geol. Mineral.
Subject group
    břidlice zelená
    dynamometamorfóza
    geneze ložiska
    izotopy S
    ložisko impregnační
    ložisko metamorfované
    metalometrie
    molybdenit
    morfologie ložisek
    profil geochemický
    průzkum ložiska
    pyrhotin
    rudy Cu
    sfalerit
    silesikum
Geographical name
    ČSFR-Morava
    Vidly
Keyword
    Cu-Mo-ložisko
    Hrubý
    Jeseník
    Vidly
Abstract (in czech)
   Během komplexního výzkumu v rámci ložiskového úkolu ÚÚG byly zjištěny geochemické a geofyzikální anomálie, jejichž zdrojem je chudá sulfidická mineralizace, tvořená pyritem, pyrhotinem, chalkopyritem, molybdenitem, uložená v blastomylonitech, vzniklých nejspíše z acidních a intermediálních magmatitů. Rudní polohy s vtroušeným, méně žilným zrudněním nemají bilanční kovnatosti. Hlubinný charakter izotopů síry pyritu a molybdenitu a další výsledky nevylučují pracovní hypotézu Havelky (1982) o podobnosti zrudnění Cu-Mo u Videl s ekvivalentem regionálně-metamorfovaného ložiska porfyrových rud.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012