Record details

Title
    Cuticular analysis of medullosan pteridosperms from the Radnice Member (Pennsylvanian) of the Central and Western Bohemian Basins (Czech Republic)
Other titles
    Kutikulární analýza medullósních pteridosperm z radnických vrstev (pennsylván) středočeských a západočeských pánví (Česká republika)
Author
    Šimůnek, Zbyněk
Language
    anglicky
Publication type
    článek ve sborníku
Source title - monograph
    Proceedings of the XVth International Congress on Carboniferous and Permian Stratigraphy
Pages
    13
Notes
    Akce: 2003/08/10 ; Utrecht
Thesaurus term
    Bohemian Massif, Bolsovian, Carboniferous, Cuticular analysis, Pteridosperms
Keyword
    Analysis
    Basins
    Bohemian
    Central
    Cuticular
    Czech
    Medullosan
    Member
    Pennsylvanian
    Pteridosperms
    Radnice
    Republic
    Western
Abstract (in czech)
   Dvacet druhů medullósních pteridosperm partících rodům Alethopteris, Lonchopteris, Laveineopteris, Neuropteris, Paripteris a Linopteris je uváděno z Radnických vrstev Member. Dvanáct druhů z nich bylo studováno metodou kutikulární analýzy.
Abstract (in english)
   Twenty species of medullosan pteridosperms belonging to genera Alethopteris, Lonchopteris, Laveineopteris, Neuropteris, Paripteris and Linopteris have been reported from the Radnice Member, of which twelve species were studied by means of cuticular analysis.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014