Record details

Title
    Cyclic structure and facial changes of sediments of the Mšeno basin according to geophysical well-logging
Statement of responsibility
    Magdaléna Bulínová, Stanislav Mareš
Other titles
    Cyklická stavba a faciální změny sedimentů mšenské pánve podle karotáže
Author
    Bulínová, Magdaléna
    Mareš, Stanislav
Language
    anglicky
Source title - serial
    Acta Universitatis Carolinae. Geologica
Vol./nr.
    No. 1
Pages
    s. 143-157
Year
    1988
Notes
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Carol., Geol.
Subject group
    karbon
    karotáž
    karotáž gama
    labská oblast
    mapa geofyzikální
    měrný elektrický odpor hornin
    metoda neutron-neutronová
    sedimentologie
    spontánní polarizace
Geographical name
    Benátky nad Jizerou (Mladá Boleslav)
    ČSFR-Čechy
    Mělník
Keyword
    According
    Basin
    Changes
    Cyclic
    Facial
    Geophysical
    Mšeno
    Sediments
    Structure
    Well-logging
Abstract (in czech)
   Byla provedena analýza karotážních dat z průzkumných vrtů na černé uhlí v karbonu nacházejícím se v podloží české křídy v prostoru mezi Mělníkem a Benátkami nad Jizerou s ohledem na cyklickou stavbu pánevní výplně. Byla použita data ze 34 vrtů a využity byly zejména záznamy vlastních potenciálů, gama karotáže, měrného odporu a neutron-neutron karotáže, které nejlépe obrážejí procentuální podíl jílovité frakce ve sledované části vrtných profilů. Jsou uvedeny mapy průměrných mocností cyklů a mapy písčitosti pro vybrané stratigrafické celky.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012