Record details

Title
    Cyclicity of the subduction process
Author
    Hanuš, Václav
    Vaněk, Jiří
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Global Tectonics and Metallogeny
Vol./nr.
    Roč. 6, č. 1
Pages
    s. 60-61
Year
    1996
Keyword
    Cyclicity
    Process
    Subduction
Contributor
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Contributor code
    AV ČR, GFÚ
Source format
    U
Import date
    9. 12. 2013