Record details

Title
    Cystosporites and Cappasporites-bearing Lycopsid fructifications and their parent plants from the Bohemian coalfields, Czech Republic
Author
    Bek, Jiří
    Drábková, J.
    Opluštil, S.
Conference
    European Palaeobotany-Palynology Conference (7. : 06.09.2006-11.09.2006 : Prague, Česká republika)
Language
    anglicky
Publication type
    abstrakt
Source title - monograph
    7th European Palaeobotany-Palynology Conference. Program and abstracts
Pages
    s. 101-101
Notes
    Projekt: IAA3013902, GA AV ČR
    Překlad názvu: Fruktifikace produkující spory rodů cappasporites a Cystosporites a jejich mateřské rostliny z českých černouhelných pánví České republiky
    Rozsah: 1 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    cappasporites
    cystosporites
    Lepidocarpon
Keyword
    Bohemian
    Cappasporites-bearing
    Coalfields
    Cystosporites
    Czech
    Fructifications
    Lycopsid
    Parent
    Plants
    Republic
Abstract (in czech)
   Jsou navrženy nové rody pro šištice produkující spory typu Cappasporites a Cystosporites, na základě studia nálezů z karbonských pánví České republiky.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012