Record details

Title
    Czech Geological Survey award for the best paper by a junior scientist
Statement of responsibility
    Zdeněk Kukal
Author
    Kukal, Zdeněk, 1932-
Language
    anglicky
Source title - serial
    Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey)
Vol./nr.
    Vol. 70, no. 3
Pages
    p. 87
Year
    1995
Notes
    Zkr. název ser.: Věst. Čes. geol. Úst. (Bull. Czech geol. Surv.)
Subject group
    bibliografie
    Český geologický ústav
    Český masiv
    geologie regionální
    zpráva o činnosti
Geographical name
    Česká republika
Keyword
    Award
    Best
    Czech
    Geological
    Junior
    Paper
    Scientist
    Survey
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 6. 2007
Import date
    8. 8. 2012