Record details

Title
    Czech Landscape Experience Transfer into Desert Environment to Support Archaeological Research
Author
    Brůna, V.
    Kolejka, Jaromír
    Misáková, L.
Language
    anglicky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Geography in Czechia and Slovakia. Theory and Praktice at the Onset 21st of Century [0317674] [0321269]
Pages
    S. 187-191
Notes
    Projekt: GA404/06/0513, GA ČR
    Překlad názvu: Přenos českých krajinářských zkušeností do pouštního prostředí k podpoře archeologického výzkumu
    Rozsah: 5 s.95008200
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Subject category
    present desert landscape
    reconstructed landscape
    Western Desert in Egypt
Keyword
    Archaeological
    Czech
    Desert
    Environment
    Experience
    Landscape
    Research
    Support
    Transfer
Abstract (in czech)
   Krajinné mapování je po dlouhou dobu tradiční aktivitou českých geografů. Tato zkušenost doplněná o dálkový průzkum Země a GIS byla použita při výzkumu oázy Baharíja v egyptské Západní poušti ke konstrukci mapy současné krajiny a mapy rekonstruované přírodní krajiny v počátcích osídlení. Mapa nabízí lokality v současnosti překryté písečnými dunami, kde je vyšší pravděpodobnost výskytu dávných obydlí na základě analogie s již zkoumanými místy.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012