Record details

Title
    Czech Republic Coal Composition and Structure
Statement of responsibility
    Ivana Sýkorová, Jiří Brus, Stanislav Opluštil, Vladimír Machovič, Milan Stejskal, Jan Kubelka, Jiří Bek, Ivo Čermák, Eva Melichárková, Vilém Daněk, Božena Žáková
Other titles
    Složení a struktura uhlí České republiky
Author
    Bek, Jiří
    Brus, Jiří
    Čermák, Ivo
    Daněk, Vilém
    Kubelka, Jan
    Machovič, Vladimír
    Melichárková, Eva
    Opluštil, Stanislav, 1962-
    Stejskal, Milan
    Sýkorová, Ivana, 1969-
    Žáková, Božena
Language
    anglicky
Source title - serial
    Acta montana. Series AB
Vol./nr.
    No. 7(113)
Pages
    p. 35-44
Year
    1999
Notes
    3 tab., 3 s.bibl.
    v témže svazku je česká verze s.161-170
    Zkr. název ser.: Acta montana
Subject group
    karbon-svrchní
    Lycopsida
    macerály
    paleozoikum-svrchní
    prouhelnění
    spektrometrie
    terciér
    terciér Českého masivu
    uhelná sloj
    uhlí
    uhlovodíky aromatické
Geographical name
    Česká republika
Keyword
    Coal
    Composition
    Czech
    Republic
    Structure
Abstract (in english)
   Within the GA AV ČR Projekt No.3046607 rank, maceral composition, chemical composition and structural parameters obtained through FTIR spectrometry and NMR analysis at coals from the Czech Republic Palaeozoic and tertiary continental basins were determined. results were applied not only for characterisations of seams and basic types of brown and bituminous coals but also for study of palaeoenvironment of peat moors, coalification processes and for coal classification
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012