Record details

Title
    Czech Republic coal composition and structure
Author
    Brus, Jiří
    Opluštil, S.
    Sýkorová, Ivana
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Acta Montana. Rada A, B
Vol./nr.
    7(113)
Pages
    s. 35-44
Year
    1999
Notes
    Projekt: IAA3046607, GA AV ČR
    Rozsah: 10 s.
Keyword
    Coal
    Composition
    Czech
    Republic
    Structure
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012