Record details

Title
    Czech-Bavarian Geopark in NW Bohemia
Other titles
    Česko-bavorský geopark v sz. Čechách
Author
    Babůrek, Jiří
    Dahlheim, Hans
    Fischer, Tomáš
    Valtr, Pavel
Language
    anglicky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Krystalinikum
Vol./nr.
    Roč. 29, č. 2003
Pages
    12
Year
    2003
Thesaurus term
    geopark, NW Bohemia
Keyword
    Bohemia
    Czech-Bavarian
    Geopark
    NW
Abstract (in czech)
   v článku je prezentován nový projekt prvního přeshraničního geoparku; navrhované území oplývá jednak mnoha geologicky zajímavými objekty, jednak intenzivně využívanými územími těžby hnědého uhlí a jílů; hornická historie sahá do raného středověku; principy udržitelného rozvoje mohou být sledovány z mnoha hledisek
Abstract (in english)
   a newly project of prepared first border-crossing geopark is presented; proposed territory is both equipped with geologically interesting and variegated points of view, and of intensely industrially exploited brown-coal and clay deposits; mining history reaches Early Medium Ages; sustainable development can be observed and trained here in multiple cases
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014