Record details

Title
    Czechoslovak-Austrian cooperation in geophysical structural exploration in the Vienna Basin
Statement of responsibility
    Viktor Čekan, Augustin Kocák, Čestmír Tomek, Gottfried Wessely, D. Zych
Author
    Čekan, Viktor
    Kocák, Augustin
    Tomek, Čestmír
    Wessely, Godfrid
    Zych, D.
Language
    anglicky
Source title - monograph
    Thirty years of geological cooperation between Austria and Czechoslovakia
Pages
    s. 23-31
Notes
    4 sch., 4 diag.
Subject group
    analýza tektonická
    gravimetrie
    mezinárodní spolupráce
    seizmika
    tektonika
    vídeňská pánev
Geographical name
    ČSFR-Morava
    Rakousko
Keyword
    Basin
    Cooperation
    Czechoslovak-Austrian
    Exploration
    Geophysical
    Structural
    Vienna
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012