Record details

Title
    Czwartorzędowe doliny kopalne w Sudetach Zachodnich i stan ich rozpoznania hydrogeologicznego
Statement of responsibility
    Marek Michniewicz
Other titles
    The Quaternary buried valleys in the Western Sudetes and its hydrogeological recognition
Author
    Michniewicz, Marek
Language
    polsky
Source title - serial
    Biuletyn państwowego instytutu geologicznego. Hydrogeologia
Vol./nr.
    Č. 3
Pages
    s. 63-100
Year
    403
Notes
    28 obr.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Biul. Państw. Inst. geol., Hydrogeol.
Classfication no.
    55(1)
    551.3
    556
Conspectus category
    55
    556
Subject group
    kontinentální zalednění
    kvartér
    kvartér oblastí kontinentálního zalednění Českého masivu
    ochrana podzemní vody
    pleistocén-spodní
    říční síť
    údolí skryté
    voda podzemní
    zalednění
    zásoba vody
Geographical name
    Polsko - jihozápad
Keyword
    Czwartorzędowe
    Doliny
    Hydrogeologicznego
    Kopalne
    Rozpoznania
    Stan
    Sudetach
    Zachodnich
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    29. 1. 2008
Import date
    8. 8. 2012