Record details

Title
    Dílčí pádová pole vltavínů
Statement of responsibility
    Vladimír Bouška
Other titles
    6. konference o vltavínech (Variant.)
    Subdivision of the Moldavite Strewn Field
Author
    Bouška, Vladimír
Language
    česky
Source title - serial
    Přírodovědný sborník Západomoravského muzea v Třebíči
Vol./nr.
    Roč. 18
Pages
    s. 58-59
Year
    1992
Notes
    5 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Přírodověd. Sbor. Západomorav. Muz. (Třebíč)
Subject group
    chemické vlastnosti
    distribuce prvků
    jihočeské pánve
    kvartér Českého masivu
    moldanubikum
    moldavit
    tektity
Geographical name
    ČSFR-Čechy
    ČSFR-Morava
Keyword
    Dílčí
    Pádová
    Pole
    Vltavínů
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    15. 7. 2009
Import date
    8. 8. 2012