Record details

Title
    Dílčí výsledky studia uzavřenin v centrální a jižní části středočeského plutonu
Statement of responsibility
    František V. Holub
Author
    Holub, František V.
Language
    česky
Source title - monograph
    Prognózy scheelitu (Au)
Pages
    s. 78-81
Notes
    13 bibl.
Subject group
    analýza hornin
    datování
    diferenciace magmatu
    granitoidy
    intruze
    středočeský pluton
    xenolit
Geographical name
    ČSFR-Čechy
Keyword
    Centrální
    části
    Dílčí
    Jižní
    Plutonu
    Středočeského
    Studia
    Uzavřenin
    Výsledky
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    24. 11. 2006
Import date
    8. 8. 2012