Record details

Title
    Dějiny paleoichtyologie v českém terciéru
Statement of responsibility
    Naděžda Obrhelová, Jiří Obrhel
Other titles
    Geschichtes der Paläoichtyologie des Tertiärs in Böhmen
Author
    Obrhel, Jiří
    Obrhelová, Naděžda
Language
    česky
Source title - serial
    Časopis Národního muzea. Řada přírodovědná
Vol./nr.
    Roč. 153, 1984, č. 4
Pages
    s. 204-211
Year
    1986
Notes
    2 obr.
    il.
    Německé resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
Classfication no.
    56
Conspectus category
    56
Keyword
    českém
    Dějiny
    Paleoichtyologie
    Terciéru
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    16. 9. 2010
Import date
    8. 8. 2012