Record details

Title
    Dětaň
Statement of responsibility
    Radek Mikuláš, Oldřich Fejfar, Anna Žigová, Eva Kadlecová, Jaromír Ulrych
Author
    Fejfar, Oldřich, 1931-
    Kadlecová, Eva
    Mikuláš, Radek, 1964-
    Ulrych, Jaromír, 1943-
    Žigová, Anna
Language
    anglicky
Source title - monograph
    Hibsch 2002 Symposium 3-8 June 2002 : excursion guide : abstracts
Pages
    s. 48-51
Notes
    3 obr., 1 tab.
    Bibliografie na s. 57-63
    il., tab.
Classfication no.
    552
    553.5/.8
Conspectus category
    552
    553
Subject group
    arkóza
    biostratigrafie
    chemismus hornin
    geologie regionální
    kaolinizace
    ložisko kaolinu
    oligocén
    pískovce
    půda fosilní
    severočeská pánev
    tufit
Geographical name
    ČR-Čechy
    Dětaň (Louny, Podbořany)
Keyword
    Dětaň
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012