Record details

Title
    Dřevní hmota (Large woody debris) v říčních korytech - zdroje, objem, distribuce a interakce s fluviálními tvary (případová studie z NPR Ramena řeky Moravy, CHKO Litovelské Pomoraví)
Statement of responsibility
    Lukáš Krejčí, Zdeněk Máčka
Author
    Krejčí, Lukáš
    Máčka, Zdeněk
Language
    česky
Source title - monograph
    Geomorfologický sborník 5 : sborník abstraktů : stav geomorfologických výzkumů v roce 2006 : sborník abstraktů z mezinárodního semináře (Olomouc 10.-12.4.2006)
Pages
    s. 35
Notes
    Nemáme ve fondu - ke zpracování zapůjčila Dr. E. Břízová
Classfication no.
    061.3
    504.06
    551.3
    551.4
Conspectus category
    504
    55
Subject group
    eroze
    geologie dynamická
    geomorfologie
    holocén
    konference
    koryto
    kvartér
    kvartér moravských úvalů
    ochrana proti erozi
    ochrana přírody
    recent
    reliéf
    řeka
    sedimentace fluviální
    studie environmentálních vlivů
    vegetace
Geographical name
    Chráněná krajinná oblast Litovelské Pomoraví (Česko)
    Morava (Česko)
    Morava, řeka
Keyword
    CHKO
    Debris
    Distribuce
    Dřevní
    Fluviálními
    Hmota
    Interakce
    Korytech
    Large
    Litovelské
    Moravy
    NPR
    Objem
    Pomoraví
    Případová
    Ramena
    řeky
    říčních
    Studie
    Tvary
    Woody
    Zdroje
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012