Record details

Title
    Důl Svornost v Ohníči u Bíliny a zdejší miocenní flóra
Other titles
    Grube Svornost in Ohníč bei Bílina und hiesige Miozänflora
    Mine Svornost in Ohníč near Bílina and local Miocene flora
    Šachta Svornost v pos. Ognič pod Bilinoj i mestnaja miocenskaja flora
Author
    Hurník, Stanislav, 1933-2005
Language
    česky
Source title - serial
    Zpravodaj Hnědé uhlí
Vol./nr.
    Č. 3
Pages
    s. 30-37, 3 l. příl
Year
    2004
Notes
    2 obr., 3 pl. v příl.
    Anglické, německé, ruské resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zprav. Hnědé Uhlí
Classfication no.
    553.9
    561
Conspectus category
    553
Subject group
    báňská historie
    bazalt
    dajka
    důl opuštěný
    flóra
    fragment
    listy
    metamorfóza termická
    miocén
    paleoekologie
    paleontologie
    písek
    severočeská pánev
    sill
    těžba podzemní
    uhelná sloj
    uhlí hnědé
Geographical name
    ČR-Čechy
    Ohníč (Teplice, Bílina)
Keyword
    Bíliny
    Důl
    Flóra
    Miocenní
    Ohníči
    Svornost
    Zdejší
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012