Record details

Title
    Důlní degazace v OKR
Statement of responsibility
    Břetislav Bobák
Author
    Bobák, Břetislav
Language
    česky
Source title - monograph
    Sborník přednášek II. hydrogeologické konference
Pages
    s. 31-39
Notes
    4 obr.
    il.
Classfication no.
    622
Conspectus category
    622
Subject group
    degazace
    důl
    hornoslezská pánev
    metan
    technologie
    uhelný revír
    využití nerostných zdrojů
Geographical name
    Morava (Česko)
    Ostravsko-karvinská pánev (Česko)
Keyword
    Degazace
    Důlní
    OKR
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    9. 6. 2010
Import date
    8. 8. 2012