Record details

Title
    Důlní vody na lokalitě Čistá, Důl Jeroným
Author
    Kaláb, Zdeněk
    Kukutsch, R.
    Lednická, Markéta
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Uhlí, rudy, geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 55, č. 5
Pages
    s. 31-35
Year
    2007
Notes
    Projekt: GA105/06/0068, GA ČR, CZ
    Překlad názvu: Mine waters on Čistá locality, Medieval Mine Jeroným
    Rozsah: 5 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Subject category
    geomechanical measurement
    Medieval Mine Jeroným
    mine waters
Keyword
    Čistá
    Důl
    Důlní
    Jeroným
    Lokalitě
    Vody
Abstract (in czech)
   Článek popisuje sledování změn úrovně hladiny důlních vod v historickém důlním díle Jeroným.
Abstract (in english)
   In this paper description of water in underground spaces and initial studies of hydrologic situation in the Medieval Mine Jeroným.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012