Record details

Title
    D.5.3. Anisotropy of P-wave velocity in rock samples from the pilot and the main KTB boreholes
Author
    Chlupáč, Tomáš
    Klíma, Karel
    Lokajíček, Tomáš
    Pros, Zdeněk
    Siegesmund, S.
    Vollbrecht, A.
Editor
    Štědrá, V.
    Vrána, S.
Language
    anglicky
Publication type
    část monografie (kapitola)
Source title - monograph
    Geological model of western Bohemia related to the KTB borehole in Germany
Pages
    s. 180-181
Keyword
    Anisotropy
    Boreholes
    D.5.3
    KTB
    Main
    P-wave
    Pilot
    Rock
    Samples
    Velocity
Contributor
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Contributor code
    AV ČR, GFÚ
Source format
    U
Import date
    9. 12. 2013