Record details

Title
    DISTRIBUCE RADIOAKTIVNÍCH PRVKŮ V ZRNITOSTNÍCH FRAKCÍCH PŮDNÍCH PROFILŮ Z OBLASTI MALÝCH POVODÍ V OKOLÍ PŘEHRADNÍ NÁDRŽE VÍR
Other titles
    THE DISTRIBUTION OF RADIOACTIVE ELEMENTS IN THE GRAIN FRACTIONS OF SOIL PROFILES IN SMALL RIVER BASINS IN THE VICINITY OF THE VÍR RESERVOIR
Author
    Hanák, Jaromír
    Müller, Pavel
Language
    česky
Publication type
    článek ve sborníku
Source title - monograph
    Zborník príspevkov z konferencie CAMBELOVE DNI 2008. GEOCHÉMIA-ZÁKLADNÁ A APLIKOVANÁ GEOVEDA. II ročník
Pages
    4
Notes
    Akce: 2008 ; REMATA
Thesaurus term
    soil profiles, laboratory spectrometric analyses, radioactive elements, grein fraktions, total carbon, small river basin, Bohemian-Moravian Highlands
Keyword
    DISTRIBUCE
    FRAKCÍCH
    MALÝCH
    NÁDRŽE
    OBLASTI
    OKOLÍ
    POVODÍ
    PROFILŮ
    PRVKŮ
    PŘEHRADNÍ
    PŮDNÍCH
    RADIOAKTIVNÍCH
    VÍR
    ZRNITOSTNÍCH
Abstract (in czech)
   Studie vychází z podnětu výzkumného záměru úkolu GAČR 205/06/1431 "Model látkové bilance těžkých kovů a radiogenních elementů v oblasti malých povodí kolem vodní nádrže Vír", který řeší bilanci látek v horninového prostředí v dílčích povodích řeky Svratky v okolí Vírské přehradní nádrže. Příspěvkem k řešení této problematiky může být studium distribuce radioaktivních prvků v jednotlivých zrnitostních frakcích z vybraných půdních profilů a jejich vztah k obsahům uhlíku jako indikátoru množství organické hmoty. Pro tento výzkum byly použity dva velkoobjemové vzorky půdních profilů HRO-Horní Rožínka a BOH-Bohuňov. Cílem studie bylo zjistit, jak se v procesu zvětrávání mění zastoupení radioaktivních prvků v závislosti na velikosti zrna a které frakce se tak z hlediska své mobility mohou stát kritickými pro radioaktivní zátěže v povodí.
Abstract (in english)
   THE DISTRIBUTION OF RADIOACTIVE ELEMENTS IN THE GRAIN FRACTIONS OF SOIL PROFILES IN SMALL RIVER BASINS IN THE VICINITY OF THE VÍR RESERVOIR
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014