Record details

Title
    DOKUMENTACE TĚLESA DÁLNICE D47 V ÚSEKU LIPNÍK NAD BEČVOU-KLIMKOVICE
Other titles
    Evidence of the higway D47 between Lipník nad Bečvou-Klimkovice
Author
    Čurda, Jan
    Gilíková, Helena
    Krejčí, Oldřich
    Nývlt, Daniel
    Petrová, Vladimíra
    Tomanová Petrová, Pavla
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Vol./nr.
    Roč. 16, č. podzim
Pages
    5
Year
    2009
Thesaurus term
    Carpathian Foredeep, regional geology, glacial sediments, hydrogeology, geohazards
Keyword
    BEČVOU-KLIMKOVICE
    D47
    DÁLNICE
    DOKUMENTACE
    LIPNÍK
    TĚLESA
    ÚSEKU
Abstract (in czech)
   Trasa dálnice D47 mezi Lipníkem nad Bečvou a Klimkovicemi je situována v karpatské předhlubni blízko okraje Českého masivu (Nízký Jeseník). Geologická stavba této oblasti je komplikovaná. Zdokumentovali jsme horniny moravického souvrství(svrchní visé) a hradecko-kyjovického souvrství, spodnobadenské písky a jíly s hojnými foraminiferami. Jsou překryty kvartérními sedimenty, tj. střednopleistocenními fluviálními sedimenty, svrchnopleistocenními sprašemi a holocenními sedimenty. Lokálně byly popsány glaciální a glacilakustrinní sedimenty saalského zalednění. Svahy Nízkého Jeseníku (s. od dálnice) jsou postiženy rozsáhlými fosilními sesuvy, které nejsou v současné době aktivní a nepředstavují probém pro trasu dálnice.
Abstract (in english)
   Evidence of the higway D47 between Lipník nad Bečvou-Klimkovice
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014