Record details

Title
    Daily, seasonal, and annual relationships between air and subsurface temperatures
Author
    Čermák, Vladimír
    Enz, J. W.
    Krešl, Milan
    Pollack, H. N.
    Smerdon, J. E.
    Šafanda, Jan
    Wehmiller, J. F.
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Journal of Geophysical Research
Vol./nr.
    Roč. 111, D7
Year
    2006
Notes
    Projekt: 1P05ME778, GA MŠk3cav_un_auth*0000930
    Projekt: GA205/03/0998, GA ČR3cav_un_auth*0000918
    Překlad názvu: Denní, sezónní a roční vztahy mezi teplotou vzduchu a teplotou půdy
    Rozsah: 12 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30120515
Subject category
    air temperatures
    palaeoclimate interpretations
    subsurface temperatures
Keyword
    Air
    Annual
    Daily
    Relationships
    Seasonal
    Subsurface
    Temperatures
Abstract (in czech)
   Inverze vrtných teplotních záznamů, které odrážejí změny povrchové teploty, byly použity pro odhad historie klimatických změn teploty vzduchu.
Contributor
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Contributor code
    AV ČR, GFÚ
Source format
    U
Import date
    9. 12. 2013