Record details

Title
    Další informace o výzkumu mikrofosilií ze štramberské oblasti (slezská jednotka, Západní Karpaty) (12-21 Nový Jičín)
Statement of responsibility
    Marcela Svobodová, Lenka Hradecká, Petr Skupien, Lilian Švábenická
Other titles
    Some new data on microfossils research from the Štramberk area (Silesian Unit, Outer Western Carpathians)
Author
    Hradecká, Lenka
    Skupien, Petr
    Svobodová, Marcela
    Švábenická, Lilian, 1953-
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002
Pages
    s. 147-149
Year
    2003
Notes
    1 diagr., 1 tab., 5 bibl.
    Anglické resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2002.
Subject group
    cenoman
    Dinoflagellata
    flyšové pásmo Západních Karpat
    Foraminifera
    geologie regionální
    křída-svrchní
    lokalita fosiliferní
    mapa geologická
    nanoplankton
    slezská jednotka
    sporomorfa
Geographical name
    ČR-Morava
    Štramberk (Nový Jičín)
Keyword
    12-21
    Další
    Informace
    Jednotka
    Jičín
    Karpaty
    Mikrofosilií
    Nový
    Oblasti
    Slezská
    štramberské
    Výzkumu
    Západní
Abstract (in english)
   Field works and preliminary study of the sporomorphs, dinoflagellate cysts, foraminifers and calcareous nannofossils have been made in the Stramberk-Kotouč quarry, Hukvaldy, Jasenice (Baška development), and Bystrá (Godula development) in the Silesian Unit of the Outer Western Carpathians. Late Albian-Cenomanian and Valanginian-Barremian microfossil associations have been distinguished in the Štramberk-Kotouč quarry and Late Cenomanian assemblage in the Bystrá outcrop
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    21. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012