Record details

Title
    Další informace o výzkumu mikrofosilií ze štramberské oblasti (slezská jednotka, Západní Karpaty)
Other titles
    Some new data on microfossil research from the Štramberk area (Silesian Unit, Outer Western Carpathians)
Author
    Hradecká, Lenka
    Skupien, Petr
    Svobodová, Marcela
    Švábenická, Lilian
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002
Vol./nr.
    Č. podzim
Pages
    3
Year
    2003
Thesaurus term
    sporomorphs, dinocysts, foraminifers, calcareous nannofossils, biostratigraphy, Silesian Unit, Outer Western Carpathians
Keyword
    Další
    Informace
    Jednotka
    Karpaty
    Mikrofosilií
    Oblasti
    Slezská
    štramberské
    Výzkumu
    Západní
Abstract (in czech)
   Mikropaleontologický (foraminifery, sporomorfy, dinoflageláti, vápnité nanofosilie) výzkum a biostratigrafická interpretace tmavých pelitů v bašském a godulském vývoji slezské jednotky v rozsahu valangin-cenoman.
Abstract (in english)
   Some new data on microfossil research from the Štramberk area (Silesian Unit, Outer Western Carpathians)
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014