Record details

Title
    Další nálezy fosilních společenstev akritarch ve spodním siluru pražské pánve
Statement of responsibility
    Pavel Dufka
Other titles
    Further finds of fossil assemblages of acritarch in the Lower Silurian of the Prague Basin
Author
    Dufka, Pavel
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1989
Pages
    s. 49-50
Year
    1991
Subject group
    Acritarcha
    Barrandien
    palynologie
    pánev pražská
    silur
Geographical name
    ČSFR-Čechy
    Hliník
    Malá Chuchle
    Praha-Vyskočilka
    Svatý Jan pod Skalou
    Želkovice
Keyword
    Akritarch
    Další
    Fosilních
    Nálezy
    Pánve
    Pražské
    Siluru
    Spodním
    Společenstev
Abstract (in czech)
   V rámci palynologického výzkumu spodního siluru pražské pánve byla zpracována společenstva acritarch ze tří stratigrafických úrovní: 1) šedozelené jílovce graptolitové zóny R. linaei, lokalita Želkovice, llandover; 2) tmavošedé graptolitové břidlice graptolizové zóny M. crenulata, lokalita Vyskočilka (Malá Chuchle), llandover; 3) tufitické břidlice s G. nassa, lokalita Hliník (Svatý Jan pod Skalou), svrchní wenlock. V práci je uveden přehled nalezených taxonů
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    5. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012