Record details

Title
    Další nálezy ichnofosilie Dictyodora liebeana (Geinitz, 1867) z masivu Plánivé (mohelnické souvrství mírovského paleozoika, západosudetská oblast Českého masivu)
Statement of responsibility
    Tomáš Lehotský, Jan Zapletal
Other titles
    Another finds of the ichnofossil Dictyodora liebeana (Geinitz, 1867) from the Plánivá Mountain range (Mohelnice Formation of the Mírov Palaeozoic Unit, Lugican area of the Bohemian Massif)
Author
    Lehotský, Tomáš, 1978-
    Zapletal, Jan
Language
    česky
Source title - serial
    Přírodovědné studie Muzea Prostějovska
Vol./nr.
    Č. 12-13
Pages
    s. 23-30, 1 s. obr. příl.
Year
    2011
Notes
    6 obr., 1 pl.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Přírodověd. Stud. Muz. Prostějov.
Classfication no.
    56
Conspectus category
    56
Subject group
    ichnofosilie
    ichnologie
    karbon
    moravskoslezské prevariské paleozoikum
    paleoekologie
    popis taxonů
    stratigrafie
Geographical name
    Městečko Trnávka (Svitavy, Moravská Třebová)
    Morava (Česko)
    Unerázka (Svitavy, Moravská Třebová)
Keyword
    1867
    Českého
    Další
    Dictyodora
    Geinitz
    Ichnofosilie
    Liebeana
    Masivu
    Mírovského
    Mohelnické
    Nálezy
    Oblast
    Paleozoika
    Plánivé
    Souvrství
    Západosudetská
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    31. 10. 2013
Import date
    20. 5. 2014