Record details

Title
    Další pseudokrasové jeskyně ve flyšoidních sedimentech středočeského ordoviku
Author
    Mikuláš, Radek
Language
    česky
Publication type
    část monografie (kapitola)
Source title - monograph
    Speleo
Pages
    s. 32
Keyword
    Další
    Flyšoidních
    Jeskyně
    Ordoviku
    Pseudokrasové
    Sedimentech
    Středočeského
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012