Record details

Title
    Dala-porfyr s uzavřeninami fengitu v živcových fenokrystech z glaciálních sedimentů u Supíkovic
Statement of responsibility
    Zdeněk Gába, Jiří Zimák
Other titles
    Dala-porphyre with phengite enclosures in feldspar phenocrysts from glacial deposits near Supíkovice (Czech Republic)
Author
    Gába, Zdeněk, 1939-
    Zimák, Jiří
Language
    česky
Source title - serial
    Časopis Slezského zemského muzea. Série A, Vědy přírodní
Vol./nr.
    Roč. 49, č. 3
Pages
    s. 253-257
Year
    2000
Notes
    1 obr., 2 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Čas. Slez. zem. Muz., Sér. A
Subject group
    Dala-porfyr
    fengit
    fylosilikáty
    inkluze
    kvartér oblastí kontinentálního zalednění Českého masivu
    pleistocén
    ryolit
    sedimentace glaciální
    složení
    souvky
    živce
Geographical name
    ČR-Morava
    Supíkovice (Jeseník)
Keyword
    Dala-porfyr
    Fengitu
    Fenokrystech
    Glaciálních
    Sedimentů
    Supíkovic
    Uzavřeninami
    živcových
Abstract (in english)
   The article presents results of research of Dala-porphyre with unique phengite enclosures in feldspar phenocrysts found in Quaternary glacial deposits near Supíkovice (near the town of Jeseník, Czech Republic)
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    6. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012