Record details

Title
    Damage caused by opencast and underground coal mining
Statement of responsibility
    Jaroslav Domas
Author
    Domas, Jaroslav
Language
    anglicky
Source title - monograph
    Geological and Landscape Conservation: proceedings of the Malvern International Conference 1993
Pages
    s. 93-97
Notes
    1 obr.
Subject group
    Český masiv
    hornoslezská pánev
    podkrušnohorské pánve
    politické vědy
    průmysl těžební
    průvodní jevy
    uhlí
    životní prostředí
Geographical name
    ČR
Keyword
    Caused
    Coal
    Damage
    Mining
    Opencast
    Underground
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    8. 7. 2008
Import date
    8. 8. 2012