Record details

Title
    Databáze výsledků chemicko-technologických analýz, stanovení síry a stopových prvků ve svrchnopaleozoických kontinentálních pánvích České republiky
Other titles
    Database of chemical-technological analyses: sulphur and trace elements in coal of Upper Palaeozoic non-marine basins of Czech Republic
Author
    Martínek, Karel
    Michna, Ondřej
    Pešek, Jiří
    Sýkorová, Ivana
    Vašíček, Michal
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Uhlí rudy geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 2004, č. 1
Pages
    17
Year
    2004
Thesaurus term
    coal
    Czech Republic
    database
    sulphur
    trace elements
    Upper Palaeozoic
Keyword
    Analýz
    Chemicko-technologických
    České
    Databáze
    Kontinentálních
    Pánvích
    Prvků
    Republiky
    Síry
    Stanovení
    Stopových
    Svrchnopaleozoických
    Výsledků
Abstract (in czech)
   Databáze výsledků chemicko-technologických analýz, stanovení síry a stopových prvků ve svrchnopaleozoických kontinentálních pánvích České republiky
Abstract (in english)
   Database of chemical-technological analyses: sulphur and trace elements in coal of Upper Palaeozoic non-marine basins of Czech Republic
Contributor
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    UK, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012