Record details

Title
    Dating the onset of Variscan crustal exhumation in the core of the Bohemian Massif: new U-Pb single zircon ages from the high-K calc-alkaline granodiorites of the Blatná suite, Central Bohemian Plutonic Complex
Statement of responsibility
    Vojtěch Janoušek, Bettina A. Wiegand, Jiří Žák
Author
    Janoušek, Vojtěch
    Wiegand, Bettina A.
    Žák, Jiří
Language
    anglicky
Source title - serial
    Journal of the Geological Society
Vol./nr.
    Vol. 167, no. 2
Pages
    p. 347-360
Year
    2010
Notes
    9 obr., fot., diagr.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: J. Geol. Soc. (London)
Classfication no.
    550.4
    550.9
    552
Conspectus category
    552
Subject group
    chemismus hornin
    datování U/Pb
    granitoidy
    izotopy Nd
    petrogeneze
    protolit
    středočeský pluton
    vmístění
    vrásnění variské
    zirkon
Geographical name
    Blatná (Strakonice, Blatná)
    Čechy (Česko)
    Kozárovice (Příbram, Příbram)
    Tužice (Klatovy, Hozažďovice)
Keyword
    Ages
    Blatná
    Bohemian
    Calc-alkaline
    Central
    Complex
    Core
    Crustal
    Dating
    Exhumation
    Granodiorites
    High-K
    Massif
    New
    Onset
    Plutonic
    Single
    Suite
    U-Pb
    Variscan
    Zircon
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    13. 4. 2010
Import date
    8. 8. 2012