Record details

Title
    Datování holocenních karbonátových sedimentů ze Slovänské doliny u Valči (okres Martin)
Statement of responsibility
    Jan Šilar, Vojen Ložek
Other titles
    Dating of Holocene carbonate sediments from the Slovänská dolina valley at Valča (District of Martin)
Author
    Ložek, Vojen
    Šilar, Jan
Language
    česky
Source title - serial
    Československý kras
Vol./nr.
    Roč. 39
Pages
    s. 69-76
Year
    1988
Notes
    1 obr., 2 tab.
    angl. res., bibl.
    Zkr. název ser.: Čs. Kras
Classfication no.
    552
Subject category
    biostratigrafie
    geochronologie
    holocén
    karbonátové horniny
    kvartér Západních Karpat
Geographical name
    ČSSR-Slovensko
Keyword
    Datování
    Doliny
    Holocenních
    Karbonátových
    Martin
    Okres
    Sedimentů
    Slovänské
    Valči
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2007
Import date
    8. 8. 2012