Record details

Title
    Datování vybraných hornin příbramské rudní oblasti metodou 40Ar/39Ar a otázka stáří polymetalické hydrotermální mineralizace (22-12 Březnice, 22-21 Příbram)
Statement of responsibility
    Karel Žák, Pavel Vlašímský, Lawrence W. Snee
Other titles
    40Ar/39Ar cooling ages of selected rocks of the Příbram ore region and the question of timing of sulfidic hydrothermal mineralization
Author
    Snee, Lawrence W.
    Vlašímský, Pavel
    Žák, Karel, 1957-
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1997
Pages
    s. 172-173
Year
    1998
Notes
    11 bibl.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1997.
Subject group
    amfiboly
    biotit
    datování Ar/Ar
    křemenný diorit
    metalogeneze
    mineta
    rudy barevných kovů
    rudy U
    středočeský pluton
    ultrabazika
Geographical name
    Bohutín (Příbram)
    ČR-Čechy
    Lešetice (Příbram)
    Příbram
    Radětice (Příbram)
    Vrančice (Příbram)
Keyword
    22-12
    22-21
    40Ar/39Ar
    Březnice
    Datování
    Hornin
    Hydrotermální
    Metodou
    Mineralizace
    Oblasti
    Otázka
    Polymetalické
    Příbram
    Příbramské
    Rudní
    Stáří
    Vybraných
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    18. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012