Record details

Title
    Deep Reflection Seismic Profiling in Czechoslovakia - the ČESLOKORP (Czechoslovak Crustal Reflection Profiling Project)
Statement of responsibility
    Ivan Ibrmajer, Čestmír Tomek, Tomáš Koráb, Libuše Dvořáková
Author
    Dvořáková, Libuše
    Ibrmajer, Ivan
    Koráb, Tomáš
    Tomek, Čestmír
Language
    anglicky
Source title - monograph
    Crustal Structure of the Bohemian Massif and the West Carpathians
Pages
    s. 21-45
Notes
    15 obr.
Subject group
    brunnie
    Český masiv
    hlubinná stavba
    moravikum
    moravské moldanubikum
    reflexní seizmika
    seizmika reflexní
    Západní Karpaty
Geographical name
    ČR-Morava
    Slovensko
Keyword
    Crustal
    Czechoslovak
    Czechoslovakia
    ČESLOKORP
    Deep
    Profiling
    Project
    Reflection
    Seismic
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    29. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012