Record details

Title
    Deep crustal structure of southwestern Poland and a proposal of two reflection seismic profiles
Statement of responsibility
    Andrzej Zelazniewicz, Stefan Cwojdzinski
Author
    Cwojdzinski, Stefan
    Żelaźniewicz, Andrzej
Language
    anglicky
Source title - serial
    Kwartalnik geologiczny
Vol./nr.
    Vol. 38, no. 1
Pages
    p. 1-26
Year
    1994
Notes
    13 obr., 2 s.bibl.
    res. pol.
    Zkr. název ser.: Kwart. geol.
Subject group
    Český masiv
    gravimetrie
    hlubinná stavba
    magnetometrie
    mapa geofyzikální
    reflexní seizmika
    seizmika reflexní
    západosudetská oblast
Subject category
    geotransekt
Geographical name
    Polsko - jihozápad
Keyword
    Crustal
    Deep
    Poland
    Profiles
    Proposal
    Reflection
    Seismic
    Southwestern
    Structure
    Two
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    1. 2. 2007
Import date
    8. 8. 2012