Record details

Title
    Deep prospects below the Western Carpathian thrust belt: idea or reality?
Statement of responsibility
    L. Pospisil, I. Hrusecky, O. Krejci, D. Plasienka
Author
    Hrušecký, Igor
    Krejčí, Oldřich, 1958-
    Plašienka, Dušan, 1953-
    Pospíšil, Lubomil
Language
    anglicky
Source title - monograph
    AAPG European Region Conference with GSA : October 10-13, 2004 Prague : official program & abstract book : regional geology and hydrocarbon systems of European and Russian basins: looking for sweet spots
Pages
    s. 100
Notes
    1 CD
    V příloze CD celého souboru
Classfication no.
    550.8
    553.9
Conspectus category
    553
Subject group
    autochton
    diskuse
    flyšové pásmo Západních Karpat
    geologie hlubinná
    geologie ropná
    kontinentální okraj pasivní
    platforma
    profil seizmický
    prospekce
    příkrov
    zdroj potenciální
    zkrácení kůry
Geographical name
    Morava (Česko)
    Slovensko
Keyword
    Below
    Belt
    Carpathian
    Deep
    Idea
    Prospects
    Reality
    Thrust
    Western
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    15. 3. 2007
Import date
    8. 8. 2012