Record details

Title
    Deep seismic reflection profiling and crustal structure in west Bohemia
Statement of responsibility
    Čestmír Tomek, Stanislav Vrána
Other titles
    Evolution of Variscan (Hercynian) and comparable Palaeozoic orogenic belts. Abstracts (Variant.)
Author
    Tomek, Čestmír
    Vrána, Stanislav
Language
    anglicky
Source title - serial
    Journal of the Czech Geological Society
Vol./nr.
    Vol. 39, no. 1
Pages
    p. 112
Year
    1994
Notes
    Zkr. název ser.: J. Czech geol. Soc.
Subject group
    hlubinná stavba
    konference
    krušnohorsko-durynská oblast
    megatektonika
    moldanubikum
    reflexní seizmika
    seizmika reflexní
    tepelsko-barrandienská oblast
Subject category
    mariánskolázeňský bazický komplex
Geographical name
    ČR-Čechy
    Horažďovice
    Karlovy Vary
    Klatovy
    Kraslice
    Mariánské Lázně
    Plzeň
Keyword
    Bohemia
    Crustal
    Deep
    Profiling
    Reflection
    Seismic
    Structure
    West
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    29. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012