Record details

Title
    Definiční obory geomorfologických parametrů pro stanovení revitalizačního efektu vodních toků
Statement of responsibility
    Igor Pelíšek, Jan Hradecký
Author
    Hradecký, Jan, 1974-
    Pelíšek, Igor
Language
    česky
Source title - monograph
    Geomorfologické výzkumy v roce 2006
Pages
    s. 219-224
Notes
    1 obr., 1 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Nemáme ve fondu - ke zpracování zapůjčila Dr. E. Břízová
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Překlad názvu: Definition scopes of geomorphic parameters for the river restoration effectiveness assessment
Classfication no.
    061.3
    504.4
    55(1)
    551.4
    556
Conspectus category
    504
    55
    556
Subject group
    ekologie krajinná
    geologie dynamická
    geologie environmentální
    geomorfologie
    hydrodynamika
    konference
    kvartér
    kvartér Českého masivu
    kvartér Západních Karpat
    modelování
    morfologie fluviální
    povodí
    revitalizace
    vodoteč
    využití území
Geographical name
    Česko
Keyword
    Definiční
    Efektu
    Geomorfologických
    Obory
    Parametrů
    Revitalizačního
    Stanovení
    Toků
    Vodních
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012