Record details

Title
    Deformácia a kinematika miocénnej strižnej zóny severnej časti Malých Karpát (Bukovská brázda, hrabnícke súvrstvie)
Statement of responsibility
    František Marko, Michal Kováč, Laszló Fodor, Katarína Šútovská
Other titles
    Deformations and kinematics of a Miocene shear zone in the northern part of the Little Carpathians (Buková Furrow, Hrabník Formation)
Author
    Fodor, Laszló
    Kováč, Michal, 1952-
    Marko, František
    Šútovská, Katarína
Language
    slovensky
Source title - serial
    Mineralia Slovaca
Vol./nr.
    Roč. 22, č. 5
Pages
    s. 399-410
Year
    1990
Notes
    6 fot., 3 tab., 8 sch.
    Zkr. název ser.: Miner. slov.
Subject group
    analýza kinematická
    analýza tektonická
    brázda
    brázda bukovská
    deformace
    neotektonika
    paleogén Malých Karpat
    souvrství hrabnické
    tektonika regionální
    zóna střižná
Geographical name
    ČSFR-Slovensko
Keyword
    Brázda
    Bukovská
    časti
    Deformácia
    Hrabnícke
    Karpát
    Kinematika
    Malých
    Miocénnej
    Severnej
    Strižnej
    Súvrstvie
    Zóny
Abstract (in czech)
   Metodami drobnostrukturní analýzy byly v jz. části Bukovské brázdy určeny směry hlavních napětí v období miocénu. Byly vyčleněny tři etapy komprese, při kterých maximální kompresní složka napětí působila v subhorizontální rovině. Rozdělení procesu na etapy je umělé, předpokládají se plynulé přechody. Produktem komprese jsou tektonické struktury, zaznamenané na odkryvech. Rotací napětí docházelo ke kinematické fluktuaci poruch
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012