Record details

Title
    Deformačná analýza západnej časti pohorelskej línie
Statement of responsibility
    Jozef Hók, Ladislav Hraško
Other titles
    Deformation analysis of the western part of the Pohorelá line
Author
    Hók, Jozef
    Hraško, Ladislav
Language
    slovensky
Source title - serial
    Mineralia Slovaca
Vol./nr.
    Roč. 22, č. 1
Pages
    s. 69-80
Year
    1990
Notes
    Zkr. název ser.: Miner. slov.
Subject group
    deformace
    interpretace dat
    mikrotektonika
    seizmika reflexní
    vrása
    zlom
Geographical name
    Čierny Balog
    ČSFR-Slovensko
    Nízké Tatry
    Pohorelá
Keyword
    Analýza
    časti
    Deformačná
    Línie
    Pohorelskej
    Západnej
Abstract (in czech)
   Studium strukturních jevů v terénu a ve výbrusech z orientovaných vzorků (orientace optických c os křemene, plochy 001 biotitu). Deformační analýza potvrzuje existenci nejméně dvou stádií dynamického přepracování severozápadní části Veporských vrchů v alpinském tektono-deformačním cyklu. Pohorelská linie je tektonická hranice mezi komplexem hronským (fylonity, svory) a královoholským (migmatity, ruly, granitoidy), která s využitím reflexně-seizmického profilu je interpretována jako jeden z alpinských listrických zlomů.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012