Record details

Title
    Deformační vývoj moldanubika v okolí Ledče nad Sázavou
Statement of responsibility
    Jan Juráček
Other titles
    Deformation progress of the Moldanubicum in the area of Ledeč nad Sázavou
Author
    Juráček, Jan
Language
    česky
Source title - serial
    Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy
Vol./nr.
    Roč. 53
Pages
    s. 33-45
Year
    2013
Notes
    1 obr., 3 fot., 12 diagr.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Sbor. Jihočes. Muz. (Č. Budějovice), přír. Vědy
Classfication no.
    552
Conspectus category
    552
Subject group
    analýza tektonická
    deformace
    diagram
    foliace
    moldanubikum
    mramor
    paleozoikum-svrchní
    vrása
Geographical name
    Česko
    Českomoravská vrchovina (Česko)
    Ledeč nad Sázavou
Keyword
    Deformační
    Ledče
    Moldanubika
    Okolí
    Sázavou
    Vývoj
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    15. 5. 2014
Import date
    12. 9. 2014