Record details

Title
    Deformační závislost modulů pružnosti pískovců
Statement of responsibility
    Luděk Sosnovec
Other titles
    Dependence of elastic moduli of sandstones on deformation
Author
    Sosnovec, Luděk
Language
    česky
Source title - serial
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická
Vol./nr.
    Roč. 45, č. 1
Pages
    s. 91-98
Year
    1999
Notes
    Anglické resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Sbor.věd. Prací Vys.Šk.báň.-Techn.Univ. Ostrava, Ř.horn.-geol.
Subject group
    deformace
    fylosilikáty
    hornoslezská pánev
    karbon-svrchní
    modul pružnosti
    pískovce
    plocha smyková
    silicifikace
    studie experimentální
Geographical name
    ČR-Morava
    Stará Ves (Nový Jičín)
Keyword
    Deformační
    Modulů
    Pískovců
    Pružnosti
    Závislost
Abstract (in english)
   Dependence of Young modulus and Poison ratio on longitudinal deformation at triaxial streaa state condition was observed. samples of sandstone from Upper Carboniferous Hrušov Member of Ostrava Formation were applied which had been withdrawn from 780 m depth above local faunal horizon Františka. The research was made by means of triaxial stress cyclic loading. Both naturaly dry and artificially wet samples (after three days water wetting) were investigated. Differences for various fonfining pressures and sample wetness are explained by different of formation way of shear face due to matrix and grains microstructure
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    14. 1. 2008
Import date
    8. 8. 2012