Record details

Title
    Deformace horninového masívu při dobývání závalových zásob Huberova pně na dole Stannum
Statement of responsibility
    Miroslav Uher
Author
    Uher, Miroslav
Language
    česky
Source title - serial
    Rudy
Vol./nr.
    Roč. 38, č. 3
Pages
    s. 63-68
Year
    1990
Subject group
    antropogenní jevy
    báňská historie
    greizen
    metody nekonvenční
    procesy geodynamické
    průvodní jevy
    rudy Sn
    rudy W
    sedání
    těžba podzemní
Geographical name
    ČSFR-Čechy
    Horní Slavkov
Keyword
    Deformace
    Dobývání
    Dole
    Horninového
    Huberova
    Masívu
    Pně
    Stannum
    Zásob
    Závalových
Abstract (in czech)
   Na dole Stannum v Horním Slavkově jsou v prostoru historických báňských prací zbytky nevytěžené rudy a základky, splňující kondiční parametry pro rudy Sn-W, popsány metody a výsledky sledování deformací od konce r 1987
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012