Record details

Title
    Deformace horninového masivu při použití svorníkové výztuže chodeb
Author
    Dvorský, P.
    Šňupárek, Richard
Conference
    Geotechnika 2008 (12. : 10.09.2008-12.09.2008 : Podbanské, Vysoké Tatry, Slovensko)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Geotechnika 2008. Konštrukcie, technológie a monitoring /12./
Pages
    S. 395-402
Notes
    Projekt: AACBU44-06, GA ČBÚ, CZ
    Projekt: GA105/07/1265, GA ČR, CZ
    Překlad názvu: Rock mass deformations in roadways with roof bolting
    Rozsah: 8 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Subject category
    bolting
    roadway
    stability
Keyword
    Chodeb
    Deformace
    Horninového
    Masivu
    Použití
    Svorníkové
    Výztuže
Abstract (in czech)
   Příspěvek shrnuje výsledky detailního geomechanického monitoringu porubní chodby se svorníkovou výztuží v uhelném dole. Je demonstrována vysoká účinnost svorníkové výztuže, která se projevuje minimalizací deformačních projevů v důlním díle.
Abstract (in english)
   Results of detail geomechanical monitoring of the roof bolted roadway in coal mine are presented. High performance of rock bolting in minimizing of of rock mass deformation is demonstrated.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012