Record details

Title
    Deformation and seismic properties of lherzolite and granulite xenoliths from NE Pannonian basin (Bákony-Balaton Hills and Little Hungarian Plain)
Statement of responsibility
    Petr Špaček, Antal Embey-Isztin, Patricie Týcová, and Gábor Dobosi
Author
    Dobosi, Gábor
    Embey-Isztin, Antal
    Špaček, Petr
    Týcová, Patricie
Language
    anglicky
Source title - monograph
    CzechTec 07 : 5th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group (CETeG) & 12th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group (ČTS) : April 11-14, 2007, Teplá, Czech Republic : proceedings and excursion guide
Pages
    s. 78-81
Notes
    1 obr.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
Classfication no.
    061.3
    55(1)
    552
Conspectus category
    55
Subject group
    anizotropie
    granulit
    kenozoikum
    konference
    lherzolit
    mikrotektonika
    minerály horninotvorné
    mřížka krystalová
    orientace přednostní
    rychlost elastických vln
    seizmika reflexní
    ultrabazika
    vlny P
    vlny S
    vulkanismus
    xenolit
Geographical name
    Maďarsko
Keyword
    Bákony-Balaton
    Basin
    Deformation
    Granulite
    Hills
    Hungarian
    Lherzolite
    Little
    NE
    Pannonian
    Plain
    Properties
    Seismic
    Xenoliths
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012